El bambara és una llengua mandé parlada per uns 14 milions de persones principalment a Mali, però també a Costa de Marfil i Mauritània. Dels 14 milions, 10 milions el tenen com a segona o tercera llengua. Això es deu al fet que sigui la llengua utilitzada entre parlants de diferents comunitats lingüístiques. El procés de creació de paraules més productiu en bambara és la composició, això és crear noves paraules ajuntant dues o més paraules.

Vegem-ho:   <kɔgɔ> ‘sal’ + <ji> ‘aigua’ =  <kɔgɔji> ‘la mar’

<jíri> ‘arbre’ + <dén> ‘fill’ =  <jíriden> ‘fruita’

« Back to Glossary Index
Categories:

GLiDi

Grup de Lingüistes per la Diversitat