En Miquel és estudiant de Lingüística a la Universitat de Barcelona amb menció en català i rus. Ha fet un intercanvi Erasmus al departament d’Africanística a la Universität zu Köln (Alemanya) on ha pogut entrar en contacte amb algunes llengües africanes. També ha col·laborat amb Linguapax en el projecte El tractament de les llengües de la immigració en les comunicacions municipals. A punt d’acabar la carrera, en Miquel fa comptes seguir la seva formació com a lingüista en l’àmbit teòric i descriptiu. També vol, però, incidir en la divulgació i la sensibilització sobre la diversitat lingüística.

Categories:

GLiDi

Grup de Lingüistes per la Diversitat