cucapà

Els parlants de cucapà s’anomenen a ells mateixos es-pei i anomenen koipai a la seva llengua, que significa «els que van i tornen». També l’anomenen kuapac, que significa «el que ve» o «el que arriba». Els cucapàs viuen als estats mexicans de la Baixa Califòrnia, Sonora. També s’hi pot trobar un petit assentament de cucapàs a Yuma Arizona. Al Mèxic, només 119 persones parlen cucapà, de totes elles només 11 en són menors de 14 anys.

Bookmark the permalink.