A B C E G H I K L M N O P Q S T V W X

chon

Les llengües chon foren una família lingüística parlada arreu de la Patagònia i de Terra del Foc. La reconstrucció de la família és difícil, ja que no hi ha suficients dades lingüístiques per a la comparació en estar totes les llengües ja extinguides. Tot i això, s’han identificat quatre llengües: el tehuelche, el teushan, el selknam i el haush. Són dos els principals motius que causaren la desaparició de les llengües de la Patagònia. En el periode precolonial aquestes llengües ja es varen veure amenaçades pel desplaçament de pobles araucans que fugien de les pressions inques i que decidiren creuar la serralada per tal d’establir noves relacions comercials. Es donà una guerra entre tehuelches i mapuches que guanyaren aquests darrers, cosa que resultà en la dominació de la cultura mapuche i el mestisatge dels dos pobles, situació que actuà en detriment de la llengua tehuelche. Ja al segle XIX, amb la ocupació militar de la Patagònia, els territoris foren ocupats per colons i les llengües i cultures autòctones discriminades i estigmatitzades. La paraula tehuelche és, de fet, un terme mapuche que significa ‘gent agressiva’. L’autoglotònim era aonek’enk.

Bookmark the permalink.