A B C E G H I K L M N O P Q S T V W X

gramaticalització (i 2)

En una ocasió ja us vam parlar de les gramaticalitzacions. Vam explicar que les paraules que adquireixen valor gramatical poden o no perdre el seu significat original. En polonès hi ha dues maneres majoritàries d’expressar la idea “a fora”: “na dworze” (o “na dworzu”) i “na pole”. La primera significa literalment “a la finca/hisenda”, i la segona “al camp”. Els usuaris de cadascuna de les varietats se’n riuen de l’altra per la transparència del significat (tot i que la segona està més estigmatitzada en no ser estàndard), i és que parlar de “fora” és un tema recurrent en l’humor lingüístic polonès!

 

Bookmark the permalink.