gramaticalització (i 2)

En una ocasió ja us vam parlar de les gramaticalitzacions. Vam explicar que les paraules que adquireixen valor gramatical poden o no perdre el seu significat original. En polonès hi ha dues maneres majoritàries d’expressar la idea «a fora»: «na dworze» (o «na dworzu») i «na pole». La primera significa literalment «a la finca/hisenda», i la segona «al camp». Els usuaris de cadascuna de les varietats se’n riuen de l’altra per la transparència del significat (tot i que la segona està més estigmatitzada en no ser estàndard), i és que parlar de «fora» és un tema recurrent en l’humor lingüístic polonès!

 

Bookmark the permalink.