A B C E G H I K L M N O P Q S T V W X

LS de Nicaragua

Fa uns mesos us explicàvem què són les llengües aïllades. Doncs de la mateixa manera que hi ha llengües orals aïllades, també hi ha llengües de signes aïllades. Entre elles hi ha la llengua de signes de Nicaragua, desenvolupada els anys ’80 de manera autònoma a les escoles per a sords impulsades pel govern sandinista. Aquesta llengua és fruit de la comunicació d’alumnes i professors en un nou context favorable a l’aparició d’aquesta jove llengua de signes. És dels pocs exemples en què s’ha pogut observar el procés de creació d’una llengua natural.

Bookmark the permalink.