A B C E G H I K L M N O P Q S T V W X

llengua aïllada

Una llengua aïllada és aquella de qui no s’ha trobat parentesc amb cap altra, no s’ha pogut demostrar, doncs, que estigui genèticament relacionada amb cap altra llengua. L’exemple potser més conegut és el basc, juntament amb el japonès (o les llengües japoneses) i el coreà. També són aïllades el sandawe (Tanzània), el buruixaski (Pakistan) o l’ainu (Japó-Rússia), a més d’un gran nombre de llengües aïllades a Amèrica i Oceania. Sovint una llengua es considera aïllada perquè no en tenim suficient informació (com els extingits sumeri i elamita) o perquè simplement no ha estat estudiada, i és que encara hi ha moltíssimes llengües sense documentar!

Bookmark the permalink.