A B C E G H I K L M N O P Q S T V W X

LS de les Grans Planes

Recordeu quan us vam parlar de la llengua de signes (LS) de Nicaragua, una llengua de signes aïllada? Avui us parlem de la llengua de signes índia o llengua de signes de les grans planes, una de les llengües de signes més antigues del món comuna a moltes ètnies nadiues de les Grans Planes de Nord-Amèrica. Aquesta llengua de signes no només era usada per les comunitats sordes, sinó que era usada com a eina de comunicació interètnica, com a llengua franca per a comunicar-se amb parlants de llengües diferents. El seu ús ha anat caient a poc a poc des de l’arribada dels europeus.

Bookmark the permalink.