A B C E G H I K L M N O P Q S T V W X

xinès

El que s’anomena xinès és un conjunt de moltíssimes varietats que sovint són incomprensibles entre si, una de les quals és el wu, que a la vegada presenta força variació interna. Tot i que el mandarí és la base de la llengua de cultura, altres llengües xineses com el wu tenen també presencia en la cultura escrita. Així, per exemple, la pronunciació de la llengua de l’òpera de Shaoxing (la més important després de la de Beijing) està basada en la pronunciació del wu de Zhejiang. El xinès wu té una certa tradició literària: una de les obres literàries més representatives amb trets del wu és un recull de cançons populars recollides el s.XVI per Feng Menglong, i altres obres com òperes, relats, novel·les, etc. han estat vehiculats en aquesta llengua.

Bookmark the permalink.