A B C E G H I K L M N O P Q S T V W X

gramaticalització

La gramaticalització és un procés lingüístic pel qual una o més paraules adquireixen valor gramatical, a vegades perdent el significat. Un exemple en català en són els auxiliars verbals: el verb “anar” a la frase “vaig fer un pastís” no té valor semàntic, sinó gramatical (indica temps verbal). El verb “haver”, per la seva banda, ha perdut el seu significat antic (tenir) i ha passat a ser un auxiliar (“he fet un pastís”) o aparèixer en altres locucions (com “haver de”). Altres llengües romàniques encara el fan servir amb el significat de “tenir”.

Bookmark the permalink.