A B C E G H I K L M N O P Q S T V W X

vietnamita

En vietnamita hi ha moltes paraules que funcionen com a pronoms personals. La parella de pronoms mày i tao (jo i tu) es fa servir entre dues persones molt properes entre elles, i no expressa cap grau de respecte, sinó proximitat. Si parleu amb algú molt proper, doncs, l’anomenareu tao i vosaltres us autoanomenareu mày. Per contra, la parella de pronoms també es pot fer servir entre dues persones que no es coneixen gaire, però llavors denota manca de respecte i fins i tot pot ser insultant. Aneu amb compte!

Bookmark the permalink.