A B C E G H I K L M N O P Q S T V W X

astur-leonès

L’astur-lleonès és un contínuum de llengües romàniques parlades al nord-oest de la Península Ibèrica. Rep diversos noms segons la zona on es parla: asturià a Astúries, lleonès a Lleó i mirandès a Miranda do Douro. És una de les poques llengües romàniques que manté el gènere neutre del llatí, tot i que només per a fer referència a noms incomptables. Per exemple, a ‘leche calentino’, l’adjectiu pren la terminació de neutre -O i no la de femení -A per indicar que és incomptable. El neutre es manifesta en adjectius, articles, pronoms i relatius que concordin amb substantius incomptables.

Bookmark the permalink.