A B C E G H I K L M N O P Q S T V W X

pidgin anglès de l’Àfrica occidental

El pidgin anglès de l’Àfrica occidental és un pidgin i crioll parlat a Nigèria, Ghana i a la zona de parla anglesa de Camerun. És utilitzat per totes les tribus que a la vegada parlen anglès estàndard i les seves llengües locals pertanyent a tribus o clans. Aquest pidgin forma un continu lingüístic amb certes variants o “dialectes”.

Alguns exemples en pidgin anglès del Cameun (que només coneixen els de la zona que formava part de la colònia britànica) són els següents:

– Waty di happen? : what’s up?

– I wash hand: I can’t understand you anymore

– No shaking: no problem

– Waty be your number? : What is your number? (on “be” no té flexió verbal)

Bookmark the permalink.